• Vigilància contaminació radioactiva
  • Vigilància contaminació externa
  • Classificació i senyalització zones radioactives
  • Gestió material radioactiu
  • Administració dispositius protecció radiològica
  • Element de llista
CONTACTEU
  • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  • 43204 Reus 
(Tarragona)
  • 977 31 11 28 – 977 31 22 28