Oficina de projecte

Gestió i coordinació de projectes garantint la tranversalitat i comunicació entre les diferents àrees.

Desenvolupament

Disseny, implementació i manteniment de programari propi, així com les integracions amb aplicacions de proveïdors externs.

Sait 2.0

(Unitat de Suport Assistencial i Tecnologia 2.0): staff de la direcció que gestiona les tasques de suport, documentació clínica i Protecció de Dades.

Sistemes

Donar compliment a la legislació vigent en l’àmbit sanitari.

Service Desk

Centre d’atenció a l’usuari que dona solució a incidències o demandes d’instal·lació relacionades amb el maquinari, programari, ofimàtica i telefonia.

Epidemiologia i avaluació assistencial

Consultoria en gestió assistencial com ajuda a la presa de decisions, que dona valor a les dades generades pels diferents sistemes d’informació.

CONTACTEU
  • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  • 43204 Reus 
(Tarragona)
  • 977 31 11 28 – 977 31 22 28