• Experts en negociació de convenis, contractes i tarifes amb companyies d’assegurança de lliure elecció.​
  • Intermediació.​
  • Lesions produïdes per accidents laborals, de trànsit, esportius o escolars.
  • Tramitació de licitacions públiques.
  • Propostes de línies estratègiques adaptades al producte.
  • Gestió de cobraments.
  • Elaboració de cartera de serveis i professionals.
CONTACTEU
  • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  • 43204 Reus 
(Tarragona)
  • 977 31 11 28 – 977 31 22 28