Visió tècnica i assistencial

Experts en les especificitats de l’entorn sanitari, social i assistencial que fan que sigui un sector de producció molt diferent a l’entorn industrial i de serveis en general, els quals estan molt més habituats a tenir models de qualitat.

Visió de transversalitat i de coneixements que uneixen la part tècnica (plànols, memòries i especificacions tècniques) amb l’assistencial (protocols, procediments, model d’història clínica, etc.).

Models de qualitat

  • Joint Commission Internacional
  • ISO
  • EFQM
  • Model d’Acreditació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Expertesa en temes sanitaris molt específics, com són la Seguretat del Pacient, la Bioètica, les millors pràctiques assistencials, etc.

Coneixedors de tots els centres gestionats repartits en un territori i amb diferent estructura. Això fa que l’adaptació dels diferents models de qualitat i acreditació necessitin d’aquest coneixements interns que difícilment es troben en empreses dedicades a l’assessorament i implantació de models de qualitat.

CONTACTEU
  • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  • 43204 Reus 
(Tarragona)
  • 977 31 11 28 – 977 31 22 28