Estudis tècnics a petició del client

  • Facilitar informació econòmica per a la presa de decisions, avaluar els recursos utilitzats, proposar canvis en els procediments econòmics per millorar-ne l’eficiència i fomentar les bones pràctiques tal de fer un bon ús dels recursos.
  • Elaboració d’informes de controlling adaptats per a la presa de decisions.
  • Actuacions de control, identificació de pràctiques ineficients en la utilització dels recursos.
  • Anàlisi econòmica i financera per assegurar la viabilitat de projectes.
  • Vetllar pel compliment dels requisits de la LLei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Llei 10/2010 de 28 d’abril).

Portal de Transparència

Vetllar pel compliment de la Llei de transparència (Llei 19/2014 de 29 de desembre), per tal de publicar els continguts especificats en la mateixa, i fomentar les bones pràctiques en criteri de transparència.

CONTACTEU