• Assessorament i consultoria a l’àmbit de l’Atenció Social.
  • Formació específica per a l'organització del treball als centres.
  • Elaboració de plecs tècnics per a concursos d’equipaments i serveis, amb informes de necessitats i existència de crèdit.​
  • Avaluacions estructurals i econòmiques de centres externs.​
  • Assessorament arquitectònic en la construcció de nous centres i estudi de viabilitat.
  • Selecció de personal, distribució de ràtios, torns​.​
  • Seguiment de les inspeccions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Gestió de serveis de gent gran, serveis d’adolescència i infància i altres serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
CONTACTEU
  • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  • 43204 Reus 
(Tarragona)
  • 977 31 11 28 – 977 31 22 28