Dret administratiu

  • Tramitació i gestió integral de tots els procediments administratius de CONTRACTACIÓ PÚBLICA.
  • Assessorament jurídic en la resolució dels recursos en expedients de contractació. 

Dret civil

  • Assessorament en contractes d’arrendament, comodat, precari, compravenda d’immobles, acords d’intencions, donacions i altres contractes i/o documents de dret privat que tinguin entrada a l’Assessoria Jurídica.
  • Gestió d’incidències en fase d’execució dels contractes vigents.

Dret mercantil

  • Assessorament, refosa d’estatuts, assistència als consells d’administració.
CONTACTEU
  • Av. del Dr. Josep Laporte, 2
  • 43204 Reus 
(Tarragona)
  • 977 31 11 28 – 977 31 22 28