Estratègia i organització dels recursos humans

Assessorament, disseny de plantilles, reenginyeria i millora de processos.

Relacions i drets laborals​

  • Garantir la disponibilitat de les persones més adequades per a cada una de les tasques i activitats dels centres.
  • Assistència, assessorament i resolució de contenciosos individuals i col·lectius davant la jurisdicció social, Departament de Treball, Inspecció de treball i Tribunal Laboral de Catalunya.

Selecció de personal

  • Captació, selecció, acolliment i integració.
  • Descripció i valoració dels llocs de treball.
  • Càrregues de treball, anàlisi i quantificació de plantilles.
  • Avaluació per competències i desenvolupament professional.
  • Disseny de polítiques retributives.
  • Gestió del coneixement.

Processos d’administració de personal

Contractació / nòmines / pressupostos / anàlisi de costos…

Negociació col·lectiva

Participació en convenis d’empreses, sectorials sanitaris i pactes d’empresa.

Salut laboral

Unitat de Vigilància de la Salut.

CONTACTEU